BERITA TERCECER

*BERITA TERCECER* Telah tercecer sebuah dompet berwarna hitam berisikan; 1. KTP atas nama FRANCISCO RAMLON SAMOSIR 2. KTA WARTAWAN dari mulaj

Selanjutnya...

BERITA TERCECER

*BERITA TERCECER* Telah tercecer sebuah dompet berwarna hitam berisikan; 1. KTP atas nama FRANCISCO RAMLON SAMOSIR 2. KTA WARTAWAN dari mulaj

Selanjutnya...